รายงานการขาย (Sale Report)

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

 • ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและความสามารถในการทำกำไร
 • คาดการณ์วิวัฒนาการของยอดขาย
 • ปรับปรุงฐานลูกค้าของคุณ (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำ)
 • เจาะลึกรายละเอียดในระดับต่ำสุด: ลูกค้า, สายธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์
 • กำหนดมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและอัตราการเลิกใช้งาน
 • อธิบายราคา/ปริมาณ/ผลของการผสมสาน

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • ผลลัพธ์ยอดขายของเราเป็นอย่างไร การทำกำไรของพวกเราเป็นอย่างไร
 • สายธุรกิจใดสร้างยอดขายได้มากที่สุด
 • ลูกค้าสำคัญของเราคือใคร เราจะสามารถทำกำไรจากพวกเขาได้ในระดับใด
 • เรามีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่จำนวนเท่าใด แล้วความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ของเราเป็นอย่างไร
 • ฐานลูกค้าของเราแบ่งกลุ่มอย่างไร การดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำสำหรับการจัดการกับลูกค้าแต่ละเซกเมนต์มีอะไรบ้าง
 • มูลค่าตลอดชีพของลูกค้าของเราเป็นอย่างไร
 • อัตราการเลิกใช้งานของลูกค้าของเราเป็นอย่างไร

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

ยอดขาย

 • ยอดขายรวม: ยอดขายรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • ปริมาณยอดขายรวม: จำนวนหน่วยที่ขาย (แสดงเป็นหน่วยหรือหน่วยเทียบเท่า)
 • ราคาขายเฉลี่ย: ราคาเฉลี่ยที่ขายผลิตภัณฑ์เฉพาะ (แสดงเป็นสกุลเงิน)

ความสามารถในการทำกำไร

 • อัตรากำไรจากยอดขายทั้งหมด: จำนวนกำไรที่เกิดจากยอดขาย (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • % อัตรากำไรจากยอดขาย: ส่วนแบ่งกำไรที่เกิดจากยอดขาย (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • ต้นทุนจากยอดขายรวม: จำนวนต้นทุนทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดที่ใช้ในการสร้าง/ซื้อผลิตภัณฑ์และขายในตลาด (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • % ตุ้นทุนการขาย: ส่วนแบ่งของจำนวนต้นทุนทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดที่ใช้ในการสร้าง/ซื้อผลิตภัณฑ์และขายในตลาด (แสดงเป็น %)

ลูกค้า

 • ลูกค้าที่ใช้บริการอยู่#: จำนวนลูกค้าที่แตกต่างกันที่มีธุรกรรมการขายในช่วงเวลาหนึ่ง
 • ลูกค้าใหม่#: จำนวนลูกค้าใหม่ที่แตกต่างกันและได้มา (ธุรกรรมการขายครั้งแรกในช่วงเวลาหนึ่ง)
 • ยอดขายต่อลูกค้า: ยอดขายเฉลี่ยตามลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า: จำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าคาดว่าจะใช้กับธุรกิจของคุณ หรือกับผลิตภัณฑ์ของคุณในช่วงอายุของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยเฉลี่ย (มาตรการนี้สามารถวัดเป็นรายได้ $ หรืออัตรากำไร $)
 • อัตราการเลิกใช้งานของลูกค้า: ส่วนแบ่งของลูกค้าที่สูญเสียจากปีหนึ่งไปยังอีกปี

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

 • วันที่ (วันที่): วันที่ขาย
 • ลูกค้า (สตริง): ชื่อลูกค้า
 • ผลิตภัณฑ์ (สตริง): รายการที่ขายได้จริงๆ: ผลิตภัณฑ์, บริการ…
 • สายธุรกิจ (สตริง): วิธีที่คุณจัดกลุ่มรายการใหม่: สายผลิตภัณฑ์, สายธุรกิจ, หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์…
 • จำนวนยอดขาย (ตัวเลข): จำนวนยอดขาย
 • อัตรากำไรจากยอดขาย (ตัวเลข): จำนวนอัตรากำไรจากยอดขาย
 • ปริมาณยอดขาย (ตัวเลข): จำนวนหน่วยที่ขาย